al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres